Imagicon 2.4 (Imagicon) sẽ giúp bạn nhanh chóng có ngay những tập tin biểu tượng (ICO) độc quyền từ các bức ảnh ấn tượng có định dạng phổ dụng BMP/JPG/PNG, để thay đổi cho những biểu tượng đã nhàm chán trên màn hình nền máy tính hay dùng cho thiết kế sản phẩm phần mềm... Chương trình hỗ trợ kéo/thả nhiều tập tin ảnh và có thể được sử dụng để chuyển đổi cấp tốc giữa những định dạng BMP/JPG/PNG.

Tải xong, bạn nhắp kép tập tin ImagiconSetup.exe để cài đặt, nhắp kép biểu tượng Imagicon trên màn hình nền hay nhắp trình đơn Start/Programs/Imagicon/Imagicon nhằm kích hoạt ứng dụng. Kế tiếp, bạn tiến hành thiết lập cách thức hoạt động với trình đơn Options. Bạn nhắp lệnh Save Directory rồi chọn Save Image Files In Selected Folder để định lại nơi lưu trữ ảnh xuất (mặc định lưu cùng thư mục chứa ảnh gốc). Lệnh Icon Settings sẽ mở hộp thoại Icon Settings cho phép lựa chọn kích thước biểu tượng. Lệnh Save Mode được dùng để lựa định dạng ảnh xuất gồm: BMP, JPG (có thể chọn chất lượng), PNG và ICO. Cũng trong hộp thoại Save Mode, bạn đánh dấu hộp kiểm Append Saved Filename và nhập vào vài ký tự nhằm làm khác tên tập tin. Bạn nhắp lệnh Image Transform để qui định việc chuyển đổi ảnh, kéo thanh trượt nếu muốn chọn kích thước ảnh xuất theo % so với ảnh gốc, nhắp Use Pixel Dimensions để tự xác định chiều ngang và chiều cao tính bằng pixel, chọn Horizontal Flip lật ảnh theo chiều ngang, Vertical Flip lật theo chiều đứng. Sau khi lựa chọn xong, bạn tiến hành tạo biểu tượng hay chuyển đổi ảnh bằng cách chỉ việc kéo/thả ảnh vào cửa sổ của Imagicon rồi “đón nhận thành phẩm” ở nơi lưu trữ đã định.
Tải Về Với Pass congtruongit.com