Tổng quát:
* The CoreCodec CoreAVC High Definition H.264 video codec dựa trên MPEG-4 Part 10 tiêu chuẩn và là một trong những codec được sử dụng trong đĩa Blu-ray và HD-DVD. AVC / H.264 là tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo cho video, và CoreAVC ™ đang được công nhận là phần mềm được nhanh nhất trên thế giới H.264 video decoder. Đóng tất cả mọi thứ mà CoreAVC Standard Edition nhưng không thêm hỗ trợ cho hệ thống cửa sổ video mà cần hỗ trợ cho SAT TV, IPTV, DVB.
* Đối với các highend video zealots CoreAVC Professional Edition thậm chí còn hỗ trợ bộ vi xử lý SMP như 2 Intel ® CoreTM Duo, cho phép nhanh chóng, ngay cả khi chơi đa nhiệm về high-definition CoreAVC H.264 video.


Các tính năng:
Get the DirectShow tiên tiến nhất H.264 video decoder trong ngành.

* H.264 Baseline, Main, High hồ sơ hỗ trợ
* Interlaced hỗ trợ (PAFF và MBAFF)
* SMP (multi-core CPU) hỗ trợ (giới hạn 4)
* GPU hỗ trợ (NVIDIA CUDA)


CoreAVC v1.9.5: Có gì mới trong phiên bản này
CoreAVC H.264 Video Codec - Phiên bản 1.9.5.0 (20090316)

* Địa chỉ: NVIDIA CUDA tăng tốc giải mã cho dòng interlaced (MBAFF và PAFF)
* Địa chỉ: đầu vào tùy chọn dòng ghi đè colorspace
* Fix: CUDA ma trận xử lý và cải tiến quản lý DPB
* Fix: thư SEI đôi khi bỏ đi
* Fix: vấn đề Tìm kiếm với các dòng Canon HF100
* Khắc phục: Sử dụng bộ nhớ nhanh hơn chuyển tiền không đồng bộ giữa CPU <-> GPU cho CUDA


Yêu cầu hệ thống:
* Cấu hình phần cứng được khuyến nghị cho đúng CoreAVC ™ Playback
Các CoreAVC ™ H.264 video decoder cho cửa sổ DirectShow có cấu hình phần cứng 'sau đây được đề nghị' dưới đây: Cần chú ý là các đề nghị được liệt kê ở đo để phát lại video toàn màn hình và hệ thống mạnh hơn sẽ cung cấp những kinh nghiệm phát tốt nhất. Nhưng vì như thế nào là hiệu quả CoreAVC, bạn có thể thấy rằng những gì nó cần để thực hiện ở các mức độ có thể đạt được chỉ cũng như trên một máy tính chậm quá.
* CoreAVC ™ cho Windows
o CPU - 800 MHz hoặc nhanh hơn lớp Intel Pentium hoặc tương đương với bộ xử lý AMD
o RAM - Ít nhất 256MB RAM
o OS - Windows 98, 2000, XP, Vista
* 480p video 24 khung hình / giây
o CPU - 1.4 GHz hoặc nhanh hơn Intel Pentium 4 hoặc tương đương với bộ xử lý AMD
o RAM - Ít nhất 256MB RAM-64MB hoặc cao hơn video card
o OS - Windows 98, 2000, XP, Vista
* 720p video tại 24-30 khung hình / giây
o CPU - 2.2 GHz hoặc nhanh hơn Intel Pentium 4 hoặc tương đương với bộ xử lý AMD
o RAM - Ít nhất 512MB RAM
o GPU - 128MB hoặc cao hơn video card
o OS - Windows 98, 2000, XP, Vista
* 1080p video tại 24-30 khung hình / giây
o CPU - 2,8 GHz hoặc nhanh hơn Intel Pentium 4 hoặc tương đương với bộ xử lý AMD
o RAM - Có ít nhất 1GB RAM
o GPU - 256MB hoặc cao hơn video card
o OS - Windows 98, 2000, XP, Vista
* Yêu cầu đối với GPU NVIDIA CUDA: *
NVIDIA GeForce GTX 260/280/290/295, 9800, 9600, 9500, 8800 GT, 8800 GTS 512, 8700, 8600, 8500, 8400, Tesla S1070/C1060, Quadro FX 3700, Quadro FX 3600M, Quadro FX 1700/FX 570 / NVS 320M/FX 1600M/FX 570M/FX 370/NVS 290/NVS 140M/NVS 135M/FX 360M/NVS 130M và cao hơn.

nguồn links: congtruongit.com
Nhấn Vào Đây Để Tải Về