Mình muốn thay đổi tốc độ phát file video 1 đang ở 1x thành file viedo 2 phát các hình ảnh ở video 1 nhưng có tốc độ nhanh hơn video 1 ( thông thường dung lượng file video 2 sẽ nhỏ hơn file video 1 nếu cùng định dạng )
Do tốc độ nhanh hơn nên Vídeo 2 sẽ có thời lượng ngắn hơn Video 1 ( tấc nhiên ! )
Các bạn có soft nào như thế ko ?
Cho mình cảm ơn trước nha ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết ! :Ma (77):