Sothink DHTML Menu là bộ công cụ tạo menu sổ xuống tốt nhất, giúp bạn có thể tạo các thanh điều hướng cho website mà không cần một chút kinh nghiệm gì về JavaScript. Với bộ tạo JavaScript menu thông minh này, bạn có thể tạo cho các trình duyệt, load nhanh DHTML menu để điều hướng website, nhanh chóng truy cập được trang mục tiêu.

Sothink DHTML Menu cung cấp nhiều mẫu phong phú cũng như các kiểu thiết lập trước để đơn giản hóa tất cả các công việc thiết kế nặng nhọc. Tích hợp xuyên suốt với tất cả các bộ soạn thảo HTML chủ đạo, cho phép bạn có thể add trực tiếp JavaScript menu vào trang web. Diện mạo của menu có thể được tùy chỉnh.

JavaScript menu builder hỗ trợ Dreamweaver CS5

Các menu sổ xuống làm việc tốt trên Safari 5 (cho Win/Mac)


Tính năng chính:

• Làm việc với hầu hết các trình duyệt: gồm có IE, Google Chrome, Firefox, Opera và Safari 5 (Win/Mac).
• Navigation bar builder tích hợp xuyên suốt với các bộ soạn thảo web như các add-on, chẳng hạn như Dreamweaver (Support CS5), Front Page, Expression Web và Adobe GoLive.
• Liên kết cơ sở dữ liệu JavaScript menu với ASP, PHP, JSP, ASP.NET, ColdFusion,


Menu đặc biệt:


• Tạo các DHTML menu dễ dàng, chẳng hạn như tab menu, menu nổi, menu cuộn,…
• Cho phép ẩn các bộ chia tách menu nào đó hoặc các mục khi cần bằng cách thiết lập drop down menu builder.
• Có thể đặt thanh điều hướng bất cứ chỗ nào trên trang web.


Kiểu tùy chỉnh:

• Tùy chỉnh thuộc tính cho web menu, chẳng hạn như font, icon, background, border, cursor, tool tip, surround, effects, alignment, transparency, size,..
• Chọn và chỉnh sửa ảnh từ Image Library và Background Library để thiết lập biểu tượng, mũi tên, background và bộ chia tách.
• Dễ dàng điều chỉnh màu sác, độ sáng để chỉnh sửa ảnh.


Dễ dàng sử dụng:


• Cung cấp nhiều mẫu, kiểu và thư viện ảnh trong JavaScript menu builder.
• Lưu màu background của cửa sổ preview trong file PGT, làm thuận tiện cho việc chỉnh sửa tiếp theo.
• Mã HTML được sử dụng bên trong mục JavaScript menu
• Hỗ trợ W3C Valid XHTML 1.0.

Link download + crack: Tải Về Với Pass congtruongit.com