Photomatix Pro xử lý nhiều bức ảnh với khung cảnh tương có độ tương phản cao vào thành một tấm duy nhất với sự chi tiết trong các vùng sáng cũng như vùng bóng. Photomatix cung cấp 2 loại thao tác xử lý để tạo ra các dải động. Một thao tác được gọi là HDR Tone Mapping (ánh xạ tông màu dải động cao), thao tác kia là Exposure Blending (trộn sáng). Cả 2 đều được thiết kế để tạo ra một bức ảnh với dải động rõ ràng hơn, nhưng kết quả của chúng thì lại khác nhau. Bạn nên thử cả hai và sau đó chọn kết quả để có thể xử lý các bức ảnh của bạn một cách tốt nhất. Phần đầu của hướng dẫn này đưa ra các lời khuyên cho việc chọn các ảnh cho các thao tác xử lý dải động cao (HDR - High Dynamic Range) trong Photomatix Pro. Phần thứ hai mô tả cách tạo ra các bức ảnh HDR và xử lý chúng thông quá Tone Mapping. Phần thứ ba liên quan tới các chức năng Exposure Blending, và phần thứ tư với công cụ xử lý theo khối. Cuối cùng, phần năm cung cấp một số mẹo và kỹ thuật.

Các tính năng:
» tạo ra các bức hình HDR (High Dynamic Range) từ các bức hình với mức độ hiển thị khác nhau
» chuyển đổi các ảnh đơn nguyên bản sáng các ảnh giả HDR
» Công cụ Tone Mapping giúp hiệu chỉnh độ chi tiết sáng tối trong bức hình HDR
» HDR Viewer thể hiện cục bộ dữ liệu của bức hình HDR tại các vùng thể hiện tương ứng
» Hiển thị biểu đồ cột HDR (lô-ga-rít)
» Khả năng anh xạ tông màu khối vào các ảnh HDR đơn
» Tính năng ánh xạ tông màu các ảnh HDR lớn khi tận dụng từ sự xem trước
» Hỗ trợ đọc và ghi độ sáng Radinance RGBE (.hdr), OpenEXR (.exr) và định dạng TIFF dấu phảy động
» Quản lý luồng màu HDR: chuyển các đặc tả màu ICC color profiles từ nguồn sang hình ánh xạ tông màu, và quản lý hiển thị màu
» Bốn thuật toán cho trộn sáng - Exposure Blending
» Tự động định hướng cho các bức hình chỉnh tay với 2 phương pháp định hướng được hỗ trợ.
» Xem trước và Phóng to-thu nhỏ cho tất cả các phương pháp Exposure Blending
» Khả năng lựa chọn ảnh của phương pháp 'H&S - 2 images'
» Xử lý khối tự động
» Hỗ trợ file JPEG, TIFF, Radiance RGBE, OpenEXR, PNG, PSD, RAW từ một số model máy camera.
Tải Về Với Pass congtruongit.com