Đôi khi ta cần tách âm thanh (audio) từ các file video (phim ảnh) để phục vụ các thiết bị cá nhân chỉ hỗ trợ audio, làm album audio CD, hoặc nhạc chuông cho điện thoại... Có nhiều cách để tách âm thanh từ file phim ảnh, dùng Pazera Free Audio Extractor là cách đơn giản mà ai cũng có thể làm được.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về