BitComet là phần phềm miễn phí dùng để chia sẻ dữ liệu thông qua giao thức peer to peer, hoàn toàn tương thích với BitTorrent, và hiện là một trong những cổng truyền tải dữ liệu phổ biến nhất được thiết kế dành cho việc phân phối các file có kích thước 100MB hoặc thậm chí là hàng GB.

Bitcomet là chương trình tải bittorent dễ dàng sử dụng, an toàn, nhanh chóng, và rất mạnh mẽ. Nó hỗ trợ download nhiều dữ liệu cùng một lúc, hoặc từng cái một theo danh sách được chọn, phục hồi việc tải dữ liệu nhanh chóng, có thể chat, chiếm dung lượng bộ nhớ nhỏ, giới hạn được tốc độ, có bộ lọc ip, proxy, port… Hỗ trợ 43 ngôn ngữ.

Những tính năng của Bitcomet:
 • Hỗ trợ xem trước thông tin đoạn video cần download
 • Hỗ trợ mạng lưới DHT, tải các tracker torrent
 • Được viết băng ngôn ngữ C++ hoàn toàn mới, ổn định và nhanh chóng, sử dụng bộ nhớ thấp.
 • Khả năng giới hạn tốc độ upload cũng như download
 • Miễn phí và không có phần mềm quảng cáo, hay gián điệp( Chú ý: Spybot có thể báo cáo không chính xác về các nút trỏ của Comet)
 • Donwload nhiều dữ liệu cùng một lúc, khả năng chọn những dữ liệu trong 1 torrent và cho ưu tiên tải trước.
 • Connection Optimize thông minh, tự động đưa ra những thuộc tính phù hợp với từng kết nối khác nhau, hoạt động tốt với tất cả thiết lập mặc định.
 • Rate control thông minh, kiếm soát lượng upload để gia tăng mức download lên tối đa.
 • Bộ nhớ lưu trữ thông minh, làm giảm những tác hại tiềm tàng đến đĩa cứng của bạn khi thực hiện việc tải dữ liệu tốc độ cao(>500KB/s) bằng cách giảm tần số đọc/ghi, sử dụng bộ nhớ mớ rộng.
 • Phân bổ đĩa cứng thông minh, bạn không còn mất nhiều thời gian cho công việc này, và hơn nữa lượng phân mảnh đĩa cứng của bạn hầu như ở mức 0
 • quét phần tử dữ liệu thông minh, giúp tránh mất dữ liệu khi phục hồi hoặc upload.
 • Firewall and NAT Traversal, những người sử dụng NAT(network address translation) khác nhau vẫn có thể kết nối với nhau.
 • ICF(Internet Connection Firewall) và (Internet Connection Sharing) bật tự động trong Windows XP
 • Khả năng khóa IP tạm thời hoặc vĩnh viễn, tương thích với eMule ipfilter.dat
 • Khả năng chat với những người đang download khác( mặc định là tắt)
 • Tương thích với Windows XP SP2 TCP/IP
 • Cung cấp gói ứng dụng Zip, cho phép chạy file nén không cần cài đặt
 • Sử dụng duy nhất 1 cổng thông tin là TCP
 • Hổ trợ Multi-tracker, và mã UTF-8, UDP tracker protocol v2.
 • Chú ý: Zone Alarm có thể chặn Bitcomet( và một số trình p2p khác nữa)
 • Hỗ trợ tính năng shutdown máy tự động khi cần
_______________________
BitComet is a p2p file-sharing freeware fully compatible with Bittorrent, which is one of the most popular p2p protocol designed for high-speed distribution of 100MB or GB sized files. BitComet is a powerful, clean, fast, and easy-to-use bittorrent client. It supports simultaneous downloads, download queue, selected downloads in torrent package, fast-resume, chatting, disk cache, speed limits, port mapping, proxy, ip-filter, etc. Supports 43 Languages.

Features of "BitComet":


* Support preview of video file which is being downloaded.
* Support DHT Network, download trackerless torrent!
* Completely new core written in C++, stable and fast, very low CPU usage.
* Clean and free, without any adware or spyware. ( Please note: Spybot may misreport "Comet Cursor" )
* Multiple simultaneous downloads, ability to select download files in one torrent and set file priority.
* Ability to limit the upload speed as well as download speed.
* Intelligent Connection Optimize, Auto Optimization for different connections, runs well using all default settings.
* Intelligent Rate Control, optimize the upload distribution in order to get the max download rate.
* Intelligent Disk Cache, decrease the potential damage to the hard disk when high-speed downloading (>500KB/s) by decrease the read / write frequency, extra memory usage is the cost.
* Intelligent Disk Allocating, no long-time disk allocation, also decrease the disk fragment to almost zero.
* Intelligent Hash Scan, no time-consuming scanning when seeding / resume.
* Firewall and NAT Traversal, users behind differect NAT can now connect to each other.
* Auto config ICF (Internet Connection Firewall) and ICS (Internet Connection Sharing) in Windows XP
* Auto config port mapping in router (UPnP support is required in router, Windows XP is required).
* Ability to block IP temporarily or permanently, compatiable with eMule ipfilter.dat.
* Ability to chat with other downloaders ( disabled by default ).
* Compatiable with Windows XP SP2 TCP/IP restriction.
* ZIP package is also provided, which runs withoust installation.
* Using only one TCP listening port.
* Support Multi-tracker, and utf-8 extension, UDP tracker Protocol v2.
* Support automatically power off with conditions.

Changes in version 0.97, 2007.12.07::
GUI Improved: improve BC link support when download all links from web page
GUI Improved: add overwrite prompt when save torrent file of a BT task to another location
GUI Improved: new command in Tools menu: Show eMule plugin
GUI Bugfix: after sort URL list in download all links dialog, the downloaded links do not match the selected links
GUI Bugfix: torrent file association icon cannot display
GUI Bugfix: install package compatible with Windows Vista
GUI Bugfix: invaild input prompt for save location in BT/HTTP task properties dialog
GUI Bugfix: status bar language not changed after switch UI language
Core Bugfix: program may crash when download HTTP file from redirected server
Core Bugfix: task added at eMule plugin startup will not be created successfully
Core Bugfix:......

Homepage

Size: 4.82 MB

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Hoặc Tải Với LINKK Sau

Tải Về Với Pass congtruongit.com