POP Peeper là một tiện ích với chức năng thông báo, kiểm tra e-mail mới, đọc và xóa thư, hỗ trợ các tài khoản POP3, Hotmail, MSN, Yahoo, Mail.com, MyWay, Excite, Lycos.com và RediffMail. Ngoài ra, chương trình còn có tính năng bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu và mật khẩu truy nhập chương trình.

POP Peeper cũng chạy như một ứng dụng nhỏ, chạy trong thanh hệ thống. Nó thông báo cho bạn biết email mới từ bất kỳ tài khoản email POP3 nào, ví dụ HotMail,Yahoo, Mail.com, MyWay, Excite,Lycos và RediffMail. Nó thông báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh, cho bạn xem trước tiêu đề email. POP Peeper còn hỗ trợ file đính kèm, cho phép bạn xem tên những file đính kèm.

Nếu bạn theo dõi nhiều tài khoản email một lúc, bạn có thể định màu riêng biệt cho mỗi tài khoản. Chức năng xem trước email rất nhanh, hỗ trợ HTML. Dùng POP Peeper , bạn có thể xem qua để biết email nào là quan trọng để đọc trước, email nào cần xóa ngay, không cần mở.

Chương trình không có chức năng trả lời email hay lọc thư rác (spam) như một số chương trình tương tự, tuy nhiên chức năng thông báo mới là thiết yếu đối với bạn, hơn nữa POP Peeper hoạt động nhanh và hiệu quả.
Tải Về Với Pass congtruongit.com