Microsoft Windows and Office ISO Download Tool v3.08 - Công Cụ Download ISO Windows 7/8.1/10/Insider Preview và Office 2007/2010/2011/2013/2016 Retail Nguyên Gốc


Microsoft Windows and Office ISO Download Tool v3.08 - Công Cụ Download ISO Windows 7/8.1/10/Insider Preview và Office 2007/2010/2011/2013/2016 Retail Nguyên Gốc
Hướng dẫn sử dụngBước 1: Chọn Hệ Điều Hành Windows 7/8/10/Insider Preview hoặc Office 2007/2010/2011/2013/2016
Bước 2: Chọn phiên bản tương ứng với HĐH/Office cần tải sau đó nhấn Confirm và chờ vài giây
Bước 3: Chọn ngôn ngữ sau đó nhấn Confirm và chờ vài giây
Bước 4: Nhấn Copy link rồi dán link đó lên trình duyệt hoặc bỏ vào IDM để tải
Các từ viết tắt:SP1: Service Pack 1
N: Not with Windows Media Player (ISO không kèm theo Windows Media Player).
K: Phiên bản dành cho Hàn Quốc
KN: Phiên bản dành cho Hàn Quốc và không có Windows Media Player
OEM: Original Equipment Manufacturer - nhà sản xuất thiết bị gốc
GG: Get Genuine Kit
LE: Limited Edition
IoT: Internet of Things
VL: Volume Licese
Yêu cầu:.NET Framework 4.6.1, Internet Explorer 11
Release HistoryVersion 3.08 (2 August 2016): Full localization for Arabic.
Version 3.07 (1 August 2016): Full localization for Chinese (traditional, Taiwan), Swedish, Russian, Korean, Turkish, partial localization for about 30 further languages.
Version 3.06 (31 July 2016): Changed main download source to Windows 10 ISO download page, disabled fallback to Windows Insider, added link to Office Deployment Tool blog post.
Version 3.05 (30 July 2016): Fallback to Windows Insider download while TechBench is offline.
Version 3.04a (17 July 2016): Improved Chinese localization.
Link download:Windows ISO Downloader.exe - 423 KB
Legacy Version for .NET Framework 3.5Windows ISO Downloader Legacy.exe - 423 KB
-------------------------------
Các bạn xem hướng dẫn download ở đây nhé:
[MEDIA=youtube]FGsGdysz-js?[/MEDIA]​