Photoshop Shortcut ​​
Đây là bảng các phím tắt dùng nhanh trong Photoshop tổng hợp khá đầy đủ và có tiếng việt dịch cho các bạn dễ hiểu do mình làm hồi trk. tự nhiên hnay nhớ ra ^^ Share cho các bạn - ​​
các bạn download và in ra Khổ A3 nhé . In ra dán góc tường cho bạn nào cần .​​

<span style="color: #ff0000">Download</span>​​
Ngoài ra có thể vào box font ủng hộ mình ​​
http://forum.vietdesigner.net/threads/tong-hop-cac-font-viet-hoa-hot-chuan-cap-nhat-hang-ngay-rockwell-helvetica-quicksand-sheila.10198/​​
​​
​​
​​
​​
​​