<div style="padding-left: 30px">​​
​​Photoshop là một công cụ thiết kế và chỉnh sửa ảnh vào loại mạnh nhất hiện nay. Học và làm chủ nó cũng không phải là dễ, nhưng cũng không phải là không thể làm được.​​
​​Có rất nhiều website chia sẻ những tuts hướng dẫn sử dụng photoshop từ cơ bản đến nâng cao rât hữu ích. Hôm nay tôi xin giới thiệu một vài website như vậy.​​
​​http://www.psdvault.com/​​
​​http://www.psd-dude.com/​​
​​http://psd.tutsplus.com/​​
​​http://psd.fanextra.com/​​
​​http://photoshoptutorials.ws/​​
​​http://designinstruct.com/​​
​​http://alfoart.com/index.html​​
​​http://www.psdbox.com/category/tutorials/​​
​​http://design.creativefan.com/​​
​​http://www.photoshopessentials.com/​​
​​http://www.adobetutorialz.com/categories/Adobe-Photoshop​​
​​http://www.practicalphotoshopmag.com/category/tutorials/​​
​​http://www.photoshoplady.com/​​
​​http://www.photoshopsupport.com/tutorials.html​​Nguồn : Sưu tầm​</div>