tình hình là sách này rất nặng nên mình muốn xin ebook cho nó tiện lợi. bạn nào có thì cho mình xin nhé.thanks nhìu nhìu