em đang dùng zbrush để làm map cho 3ds mã lowpoly nhưng bị kẹt ở đoạn là vẽ lên trên mô hình rồi thì không biết làm sao mà cho cái phần đó sang uv để xuất ra(em đã rải uv mục tiêu là đem cái phần vẽ trên mô hình đưa qua cái phần đã rải ra rồi).
nếu ai biết thì mong hãy giúp em nếu đc cho em xin cái ttut tiếng việt đc thì rất cám ơn.:Khi (10):