Video Copilot Optical Flares Bundle 1.3.3 For Adobe After Effects + Optical Flares Pro Presets 2 | 630 MB
Quang Pháo sáng là một plug-in cho thiết kế và tạo hiệu ứng động pháo sáng ống kính thực tế trong After Effects. Presets Pro là một bộ sưu tập của 50 pháo cao cấp chi tiết được lập lên với ánh sáng lung linh hoạt, cạnh flare-up và nhiều hơn nữa. Bộ sưu tập này cung cấp tính linh hoạt lớn hơn cho 60 được xây dựng trong cài đặt trước cũng như cung cấp những ý tưởng và cách sử dụng các yếu tố sáng tạo. Ngoài ra, mỗi đối tượng có thể được lưu lại và kết hợp với cài đặt trước ống kính flare khác của bạn.
LINKS 4share :
http://**********/f/586c696e69686a68/VideoCopilot.Optical.Flares.1.3.3.part2.rar
http://**********/f/5064616661606265/VideoCopilot.Optical.Flares.1.3.3.part1.rar
http://**********/f/5f6b6e696e6f6a66/VideoCopilot.Optical.Flares.1.3.3.part3.rar
http://**********/f/2e1a1f181f1e1818/VideoCopilot.Optical.Flares.1.3.3.part4.rar
http://**********/f/2511141314151312/VideoCopilot.Optical.Flares.1.3.3.part5.rar