Cái này có công dụng đưa khung Smile xuống dưới, ko cần edit Temp mà chỉ cần Import Product

http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=129306

Cài đặt:

ACP >> Plugins & Product >> Manage Product >> Add/Import Product

Tải Về Với Pass congtruongit.com