chèn nó vào dưới cùng của header:

<div align="center"><embed src="http://***/xspf_player.swf?song_url=http://***/langyeu.mp3&autoplay=true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" height="1" width="1"> </div>

bạn vào đây để down cái xspf_player.swf về, xong up lên host của bạn
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
HOẶC
[download + pass]http://www.mediafire.com/?fzttnlxjmvi[/download + pass]
bạn thay *** bằng link của bạn. còn langyeu.mp3 màu xanh đó các bạn up bài hát của mình lên một host nào đó rồi lấy link thay vào. ( mình dùng googlepages.com )