1
upload tất cả các file + thư mục trong thư mục upload lên diễn đàn
2
import file product-vbrecycle.xml lên là xong

chúc bà con thành công!
à nhơ chỉnh chức năng active cho những người nào có quyền delete bài viết vào thùng giác nhé!
ở User group setting đó

Tải Về Với Pass congtruongit.com

các bạn download về bỏ .ctit đi rùi giải nén với winrar bình thường nha