Mod này sẽ thay đổi từng Banner khác nhau ở từng forum khác nhau, cụ thể như là diễn đàn bạn có 2 chuyên mục lớn thì bạn sẽ gắn 2 banner khác nhau, nó sẽ thay đổi theo từng chuyên mục đó. Có thể chọn cho phép nó hiện ra khi Showthread hay không.

Cài đặt:

1. Import product via Manager Product.

2. Forums & Moderators => Forum Manager => Edit forum => tìm phần Place an image on your forum để thêm đường link, hình banner....

Tải Về Với Pass congtruongit.com