các bạn import rồi sử lại link của trang bắt coi khi đăng nhập vào
Tùy chọn diễn đàn - General Settings - Redirect Url for Login - cho ID bài đó vào là okie

Tải Về Với Pass congtruongit.com