Các bạn chú ý!
Cái bbcode media của các bạn chỉ cần sửa đoạn "Replacement"

trong Replacement có cái gì thì xóa hết đi copy đoạn dưới này vào và save as lại nhé![PHP]
<table [COLOR=#007700]là xong! chúc các bạn thành công nhá!