em muốn hack bbcode dice có dạng [dice][/dice],cụ thể như trong bài viết này,http://congtruongit.com/forum/showthread.php?t=34319,xin giúp đỡ em gấp,em xin hậu tạ,cụ thể em muốn đổ ra bao nhiêu thì ra