cái khung soạn thảo nó hiện ra thế này,ko thấy hình gì cả,giúp mình với