cho hỏi ai bik có cái bbcodes vbb youtube nào chạy tốt trên IE 6 trở lên và FF cho t xin.
hỏi luôn, trong ctit chạy dc youtube ko vậy, chạydc cho hỏi dùng thẻ nào luôn. [audio],[video],[gvideo],[flv]. cái trong ebook mình làm ko chạy dc, Hic