MÌnh muốn xin cái mod link die của forums , để chỉnh sửa đi 1 chút dùng trong forums mình , cám ơn các bác nhiều :Khi (37):