Hướng dẫn import (thêm) styles VBB

Bước1: Import vbulletin-style.xml

Vào Styles & Templates ->Download / Upload Styles


Browse đến file vbulletin-style.xml (có thể là tên #) -->

Import.

Chú ý:
+ Ignore Style Version (Đồng ý phiên bản styles)
+ Title for Uploaded Style (đặt tên cho styles)

Bước2: Upload thư mục Styles lên Host..

Sau khi bạn thực hiện xong Bước 1, bạn vào lại Forum sẽ không có hình ảnh...
- Bạn Click chuột phải vào một hình ảnh lỗi bất kỳ chọn Properties
xem Address (URL) xem đường dẫn của hình đấy & up thư mục Styles lên cho phù hợp đường dẫn.

Chú ý :Thư muc styles là thư mục chứa các Folder như : buttons, statusicon , misc ,..

Bước3: Đặt Styles mặc định.

Nếu Forum của bạn có nhiều Styles và bạn muốn đặt mặc định 1 Styles nào đó
vBulletin Options -> Style & Language Settings ->
Bạn sẽ thấy

.Chọn Styles nào đó rồi Save lại ...Hướng dẫn epoxt (xuất ra) styles VBB

Vào admincp --> Styles & Templates -->Download / Upload Styles

Trong mục:
+ Download: chọn styles mà bạn muốn xuất (dạng .xml)
+ Những mục khác không cần để ý
--> chọn Download --> save về máy

Khi cần thêm skin bạn chỉ việc import nó vào là ok