Bác admin cho em gói giao diện tiếng việt và slyte của diễn đàn được không? Yên tâm đi, em không tạo forum riêng đâu. Em chỉ muốn xem nó thế nào thôi!
Giá mà việt hóa được cái admincp mà mod cp thì hay nhỉ! Em đang tìm cách mà chưa thấy gì! Chắc do trình còi
Có phải phần giao diện của diễn đàn chỉ nằm trong tệp vbulletin-language.xml phải không? Hay là còn trong những tệp khác?