Thông báo share host japan đợt 2 như sau:
Rút kinh nghiệm đợt share host đầu tiên, 1 số bạn dùng link cũ của ng khác đã giới thiệu.lần này các link giới thiệu phải để tên ng giới thiệu, ví dụ nick bạn trên xteen là abc, thì đầu topic giới thiệu phải ghi: giới thiệu bởi abc, tất cả các đơn không hợp lệ sẽ bị chuyển sang box đơn không hợp lệ,
ai có nhu cầu dùng host thì reply tại Topic.

user bạn tại xteen:
tên miền để đăng ký host:
email:
nick yahoo:
link giới thiệu

các gói host cụ thể như sau:
loại 1: post link giới thiệu đi 5 forum khác >> gói giới hạn + đặt baner cho xteen

loại 2: post 15 link đi forum khác >> gói unlimit + đặt baner cho xteen

loại 3: post 2 link giới thiệu đi forum khác và hoạt động post bài tích cực trên xteen
gói unlimit + không baner, o quảng cáo.

tất cả các trường hợp gian lận, spam, baned nick vĩnh viễn ngay lập tức. không xin xỏ ! không pm nick yahoo .

( Bài gửi bởi Missu Mem X-Teen )