Tải về:

http://www.mediafire.com/?mmtoyazgmzz

Demo:


Các chức năng:

Tốt đẹp và thân thiện với người dùng thiết kế.

TLB cao vị trí quảng cáo.

Năng động, chuyển hướng liên kết với 3 quầy bar cho nhóm khách hàng / thành viên / admin.

Hỗ trợ cho gif, jpg, jpeg, png, bmp với ảnh theo mặc định.

Ajax đa tập tin tải lên.

Url tải lên (tải lên từ các liên kết).

Hình nhỏ, tự động thế hệ khác.

Nâng cao hình ảnh.

Người dùng có thể báo cáo các hình ảnh như là dành cho người lớn.

Tự động thế hệ khác nhau liên kết các loại.

Gửi liên kết đến các thư điện tử.

Thành viên đăng ký với hệ thống xác nhận email.

Nâng cao người sử dụng bảng điều khiển.

Thành viên mới có thể xem tất cả các hình ảnh và các liên kết từ người sử dụng cp.

Thành viên của họ, nơi có thể nhìn thấy hình ảnh được đăng.

Thành viên có thể nhìn thấy bao nhiêu băng thông hình ảnh của họ đang sử dụng.

Thành viên có thể xóa hình ảnh từ người dùng cp.

Chức năng của Admin:

Nâng cao trang cấu hình để thiết lập chi tiết các tùy chọn cho người dùng / khách hàng như kiểu tệp / tối đa kích thước tập tin / băng thông tối đa và nhiều hơn nữa.

Có khả năng thêm nhiều máy chủ phân phối các trang web của đĩa và băng thông sử dụng.

Admin có thể xem / tìm kiếm / thay đổi / ban / xoá người sử dụng.

Admin có thể xem / xoá các hình ảnh.

Hình ảnh để xóa sạch không sử dụng hình ảnh.

Cho phép / vô hiệu hóa địa chỉ tải lên cho khách.

Cho phép / vô hiệu hoá URL cho các thành viên đăng tải.

Quảng cáo quản lý để kiểm soát slots quảng cáo trên tất cả các trang web.

IP bị chặn để chặn vi phạm các điều khoản người dùng tải lên nhiều hơn từ các bức ảnh.

Admin / Điều phối viên có thể xử lý các báo cáo.

Quản trị có thể vô hiệu hóa / kích hoạt chức năng đóng dấu vào ảnh.

Quản trị có thể vô hiệu hóa các quảng cáo cho người dùng đăng ký.

Quản trị có thể vô hiệu hóa / kích hoạt hình ảnh mới tải lên.

Quản trị có thể vô hiệu hóa / kích hoạt người dùng mới đăng ký.

Quản trị có thể vô hiệu hóa / kích hoạt hình ảnh tải lên máy chủ.

Trang chủ bây giờ hình ảnh hiển thị ngẫu nhiên ở góc trên bên trái.

Admin có thể xóa hình ảnh trực tiếp từ thư viện trang.

Admin có thể xóa hình ảnh trực tiếp từ hình ảnh xem trang.

Đăng từ predefined nhóm hệ thống: quản trị>>> Moderator>>> người này.

Điêu phối viên có thể xóa hình ảnh, Hiệu chỉnh / xóa / tạm ngưng, Kích hoạt người sử dụng.

Admin / Điều phối viên có thể xóa hình ảnh trực tiếp từ thư viện trang.

Admin / Điều phối viên có thể xóa hình ảnh trực tiếp từ hình ảnh xem trang.

Hướng dẫn cài đặt:
1. Tải về, giải nén, tải thư mục Upload lên host

2. CHMOD thư mục Images thành 777

3. Chạy file cài đặt http://youdomain.com/install.php
làm theo hướng dẫn từng bước
4. Xoá file install.php sau khi cài đặt