Đối Với Những Ai CHưa Có Host và muốn thử nghiệm và vọc về forum hay web Thì Xampp là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn : download cái này về trước rồi mọi chuyện tính sau

[download + pass]http://www.mediafire.com/?agwbdcvyy0j[/download + pass]


Để nó vào Thư Mục Cấp 1 Của Diễn ĐànXem Hình 1 Để Rõ ThêmRồi sau đó kick xampp_start và chay sau khi chay ta được 1 màn hình Đen Đen như Hình 2
đã xong phần loca host