Xin chào các bác,

Có bác nào sử dụng tốt Vbulletin cho em hỏi chút về lỗi khi vào Moderation threat hay Moderation post để thực hiện các thao tác xóa và duyệt bài. Khi chọn xong, bấm "Lưu" thì nó báo lỗi như sau, em dùng VBB 4.2.0. Cảm ơn các bác trước nhé

Request Entity Too Large

The requested resource
/modcp/moderate.php
does not allow request data with GET requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.