Khi mới học lập trình ASP.NET MVC 5, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao luôn phải khai báo src=”/signalr/hubs” trong SignalR nhé!
Ở các ví dụ về SignalR, mình thấy toàn đặt là signalr/hubs trong thẻ Script và đường dẫn src=””, như dưới đây:


Mã:
<script src="/signalr/hubs" type="text/javascript"></script>
Khi chạy chương trình và view source, click vào link Src thì có ra được thư viện Js, một đống code javascript mà không hiểu sinh ra từ đâu. Sau một hồi google và ebook thì đã hiểu đây là địa chỉ mặc định khi khai báo sử dụng SignalR trong Project.

Nào chúng ta đi khai phá ra SignalR Hubs nó ở đâu

Các bạn vào file Startup.cs sẽ thấy đoạn khai báo như vậy:


Mã:
public partial class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.MapSignalR();
      ConfigureAuth(app);
    }
  }
Có mặc đinh (default) chắc chắn sẽ có customize.

Nếuu bạn không muốn Src=”/signal/hubs/”mà lại muốn Src=”/livechat/hubs/” thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi bắc khai báo:


Mã:
public partial class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.MapSignalR("/livechat", new Microsoft.AspNet.SignalR.HubConfiguration());     
      ConfigureAuth(app);
    }
  }
Và khi bạn đã thay đổi như trên rồi thì trong code html bạn cần khai báo lại thẻ Script như sau:


Mã:
<script src="/livechat/hubs" type="text/javascript"></script>
Để tìm hiểu thêm về các kiến thức lập trình ASP.NET MVC 5 nói riêng, bạn có thể tham gia vào các khóa học lập trình (lập trình website Java, lập trình Java Form, học lập trình PHP,…) của BACHKHOA-APTECH để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ BACHKHOA-APTECH
Địa chỉ: Tòa nhà HTC, 236B & 238 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: 0968.27.9669 | Email:
care@bachkhoa-aptech.com