[MEDIA=youtube]oG3o0CrwyOY?[/MEDIA]
Bài viết hướng dẫn tại huongdanvachiase nếu bạn muốn xem:
http://huongdanvachiase.com/wordpress/thu-thuat-wordpress/lam-noi-bat-chu-trong-wordpress-khong-plugin-highlight-text.html