chào các bạn ! hiên nay mình đang tạo một forum của hãng forumvi ... mình có up một số code trỏ chuột vào chỗ HTML ! mình nhẫn xem thử thì được ! nhưng khi cập nhật thì nó chẳng hiện lên cái gì :Ma (5): ai biết cách sửa thì chỉ giáo em với .. thanks