Mạng dạo này yếu kinh khủng VNPT làm ăn như đồ, bỏ mỗi tháng mình vẫn đóng 165k mà tốc độ download chỉ cao nhất là 20-30kb/s đúng là nản sự đời