Thông tin không chính xác nên a em seoer giúp mình trả lời e với. Bạn e kêu là web nền tảng donet khó seo? Còn bạn ấy ko nói vì sao nó khó seo. Ai đã từng trải nghiệm giúp đỡ e với