JavaScript là gì ?Là thuật ngữ khá quen thuộc đối với người lập trình website ,nhưng nó còn khá mới mẻ với mỗi người Seoer. JavaScript là ngôn ngữ kịch bản đối tượng chạy trên server và client nhằm phát triển các ứng dụng .

Ở bài viết này, đào tạo seo DAW sẽ giới thiệu về JavaScript với những đặc tính ,lợi ích cũng như cách nhúng JavaScript vào trong tệp tin HTML cho các bạn tham khảo !!!

JavaScript là gì ?
Là ngôn ngữ thông dịch chương trình nguồn được nhúng hay tích hợp vào tệp tin HTML. Ngoài ra, JavaScript cũng trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ học nhất hiện nay.

Vậy những đặc tính của JavaScript là gì ?

JavaScript có rất nhiều đặc tính như : Đơn giản,Động,Hướng đối tượng,... Nhưng đặc tính quan trọng là khả năng sáng tạo,sử dụng các đối tượng nhằm phát triển các ứng dụng trên mạng một cách dễ dàng.

Tham khảo thêm :Bookmark là gì

Ứng dụng của JavaScript
 • Javascript giúp website có thể tự động tạo ra nội dung .
 • Là một ngôn ngữ dễ hiểu,có thể tích hợp với html hoặc với ngôn ngữ java
 • JavaScript còn giúp bạn có thể thực thi trên máy khách bằng ngôn ngữ client-side
Hướng dẫn nhúng JavaScript vào trong HTML
Để nhúng JavaScript vào trong HTML chúng ta có 2 cách :
 • Cách 1: Viết trương trình trực tiếp vào file HTML

  <type=”text/javascript”>
  //Các lệnh Javascript
  </script>
 • Cách 2 : Dùng 1 tệp tin từ bên ngoài
Tạo một file riêng biệt từ bên ngoài và lưu lại ở đuôi .js

Ví dụ ta có 1 file demo.js,để nhúng ta dùng câu lệnh

<type="javascript" src="demo.js" type="text/javascript">

Lợi ích của JavaScript là gì ?

Lợi ích của JavaScript là gì ?
 • Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu.
 • Tương tác với người dùng.
 • Thay đổi nội dung động.
Mong là bài viết này của khóa học seo tại HN của DAW sẽ mang lại cho các bạn một cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình JavaScript và có những kiến thức cơ bản nhất.

Chúc các bạn thành công!!!