Tháng 10 - 2015 trước đây Google đã cảnh báo các nhà quản trị website không nên đánh lừa người dùng di động bằng các chuyển hướng họ đến một trang web đáng ngờ và gây nguy hại cho người dùng. Và hôm nay Google đã thông báo trên twitter và G+ của họ rằng sẽ Phạt nặng những trang web đang có những hành vi chuyển hướng lén lút như vậy.


Google đã viết, “Như đã đề cập trong báo cáo webspam của năm 2015, báo cáo thư rác từ người sử dụng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống spam của chúng tôi. Họ thường giúp chúng tôi các vấn đề người dùng – như xu hướng của trang web chuyển hướng người dùng di động đến lĩnh vực spam “Google nói thêm” để chống lại xu hướng này, chúng tôi đã có hành động trên các trang web lén lút chuyển hướng người dùng theo cách này tức là lấy chính xác từ người dùng tố cáo...

Google nói thêm rằng dựa trên những phản ánh từ người dùng gửi report về đội chống spam của Google và những tố cáo khác của người dùng về hành vi này trong báo cáo webspam năm 2015. Nhằm chống lại xu hướng này và việc gian lận trong Redirects cho người dùng là một điều Google luôn khuyến cáo không tốt cho người dùng. Google phạt các trang web vi phạm điều đó nhằm giúp cho người dùng có được những kết quả tốt hơn. Điều này tương tự với những người dùng trên điện thoại di động và tìm kiếm trên điện thoại di động.

Google đã đưa ra cảnh báo hình ảnh như ví dụ sau:Google bổ sung thêm nếu trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi hành động này thì hãy tham khảo thêm hướng dẫn này của Google để cải thiện và loại bỏ việc chuyển hướng lén lút này.