Mình thấy Local SEO tuy có rất nhiều điểm tương đồng so với seo truyền thống, nhưng kết quả cuối cùng thì chúng rất khác nhau, em nói rõ tính chất hơn để các bác có được những đánh giá sát thực.
1. Seo truyền thống thì khi tìm kiếm trên google kết quả tìm kiếm trả về cho người dùng không phân biệt địa lý.
2. Local SEO thì khi tìm kiếm trên google kết quả trả về phân biệt rõ địa lý, nó sẽ ưu tiên những địa điểm gần nhất dựa vào vị trí hiện tại của người tìm kiếm.