Sử dụng SEO SpyGlass để xác định rủi ro
SEO SpyGlass có thể phân tích các liên kết inbound bằng cách so sánh chúng với các tiêu chí mà Google sử dụng. Sử dụng phương pháp này bạn có thể dễ dàng nhận ra các liên kết inbound có hại và xóa bỏ chúng.

Trong modul Link Penalty Risks của SEO SpyGlass, điều hướng sự chú ý của bạn vào tab Penalty Risk nơi bạn có thể xác định các liên kết có thể có hại.


Kiểm tra thủ công với các liên kết đáng ngờ
Sau các bước trên, bạn sẽ có một ý tưởng để biết đâu là liên kết an toàn để giữ, đâu là liên kết cần phải được gỡ bỏ và đâu là liên kết cần phải được nghiên cứu thêm.

Trong Backlink Profile -> module Backlinks của SEO SpyGlass, click vào tab Backlink Details. Đi qua mỗi cột và so sánh bất kỳ liên kết đáng ngờ được tìm thấy.

Những điều khác cần xem xét: Ngoài các tiêu chí đã đề cập trong phần đầu tiên, đây là một số những thứ khác để tìm khi tự đánh giá liên kết inbound.

Tín hiệu xã hội: tín hiệu phương tiện truyền thông xã hội có thể là một trong những chỉ số tốt nhất về cách mọi người thực sự tham gia với các nội dung được liên kết với bạn. Đây cũng có thể là một chỉ số về chất lượng của trang. Trong modul Backlink Details, kiểm tra Facebook Popularity, Google+, LinkedIn share, Pintrest bookmarks để xem các liên kết đến các trang trên phương tiện truyền thông xã hội như thế nào. Xin lưu ý rằng số liệu thống kê trên Page Twitter đã đề cập đến kể từ khi Twitter ngưng tính năng đếm:Lưu lượng truy cập được tạo ra từ các liên kết: điều hướng đến Traffic thông qua các backlinks. Ở đây bạn có thể xem có bao nhiêu lưu lượng truy cập giới thiệu đến trang web của bạn trong vòng 30 ngày. Thông tin này có thể được tìm thấy trong cột Visits to Your Site.

Bạn có thể đồng bộ hóa nó với dữ liệu Google Analytics của bạn. Để làm điều này, vào Preferences -> Preferred Backlink Factors, chọn Visits to Your Site và click OK.

Chuyển sang tab Traffic, chọn các liên kết inbound của bạn và click vào Update factors, sau đó chọn Visits to Your Site một lần nữa. Bây giờ bạn có thể cung cấp thông tin đăng nhập cho GA. SEO SpyGlass sẽ đồng bộ hóa với Google Analytics để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập bạn cần.

Hãy chú ý đến các liên kết mà bạn cần giữ lại và những liên kết cần hủy bỏ

Bạn có thể theo dõi các liên kết mà bạn muốn giữ lại và những liên kết mà bạn muốn loại bỏ ngay trong phần mềm. Trong cột Tags của modul Backlink Details, bạn có thể thêm bất kỳ ghi chú mà bạn muốn.

Sử dụng thẻ feature để tạo ra một lưy ý mà bạn yêu cầu cho các liên kết. Điều này có thể bao gồm các hoạt động như liên hệ với webmaster, chối bỏ ngay lập tức hoặc giữ lại.

Bắt đầu gỡ bỏ các liên kết
Phương pháp tiếp cận

Sau khi xác định các liên kết inbound có hại chứa trong hồ sơ liên kết của bạn, bây giờ bạn có thể bắt đầu gỡ bỏ các liên kết của bạn. Đầu tiên, bạn liên hệ với chủ sở hữu của trang web và yêu cầu gỡ bỏ các liên kết. Bạn có thể làm điều này bằng cách vào từng trang web và cố gắng khai thác các thông tin liên hệ. Hoặc bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng SEO SpyGlass.

Tìm kiếm thông tin liên hệ bằng cách sử dụng SEO SpyGlass:

- Dưới Preferences, đến Preferred Backlink Factors và click vào Contact Info.

- Click OK. Mở trình soạn thảo và click chuột phải vào bất kỳ cột nào.

- Bây giờ bạn có thể thêm một cột mới Contact Info vào trình soạn thảo. Click đúp vào Contact Info từ danh sách các cột có sẵn, và nhấn OK.

- Chọn tất cả các backlinks bạn cần thông tin liên lạc, nhấp vào Update factors và click vào Contact Info.

- Các cột mới được thêm vào bây giờ sẽ fill địa chỉ email của chủ sở hữu trang web, cung cấp các địa chỉ được liệt kê trên website.

Bước tiếp theo là gửi email đến các webmaster. Gửi email đến webmaster bằng cách copy thông tin liên hệ được tìm thấy bởi phần mềm SEO SpyGlass.

Phương pháp chối bỏ

Điều gì xảy ra nếu các phương pháp tiếp cận cộng đồng của bạn bị thất bại? Phương pháp tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với bạn đó là phương pháp chối bỏ.

Hãy thêm liên kết cần chối bỏ và chọn Disavow backlinks.

Một menu popup sẽ được bật lên hỏi bạn có muốn chối bỏ các backlinks cá nhân hay toàn bộ domains. Sau đó chọn tất cả các liên kết bạn muốn chối bỏ, vào Preferences -> Disavow/Blacklist Backlinks.

Nếu đã hài lòng với danh sách bạn đã tạo ra, hãy click vào nút Export và chọn thư mục mà bạn muốn lưu. Với danh sách này, bạn có thể tải nó lên công cụ chối bỏ của Google.

Hãy cẩn thận với cách làm này. Hãy nhớ rằng mỗi khi bạn tải lên một tập tin chối bỏ, nó sẽ ghi đè lên phần trước đó. Nếu bạn đã chối bỏ các liên kết trước đó, hãy chắc chắn rằng những liên kết đã được bao gồm trong tập tin mới của bạn.

Tiếp theo điều gì sẽ xảy ra?
Bạn đã trải qua quá trình khó khăn để xác định các backlinks độc hại, có một bước cuối cùng bạn cần phải làm: Hãy theo dõi nó.

Các tập tin chối bỏ phải được xử lý nhanh chóng sau khi được tải lên. Bạn không bao giờ biết được các liên kết tiếp theo của bạn sẽ đến từ đâu, vì vậy bạn phải chủ động theo dõi hồ sơ liên kết của bạn để nó được sạch sẽ. Google không bao giờ dừng lại việc kiểm tra các liên kết spam, vì vậy bạn cũng nên làm như vậy.

Ghi nguồn


PHP Code:

www.thegioiseo.com

Chủ đề có liên quan: