Ngoài cách xây dựng website bằng những mã nguồn như Joomla, Drupal, Wordpress. Chúng ta có thể xây dựng 1 website hoàn chỉnh bằng blogspot miễn phí.
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu blogspot chuẩn SEO

1: Tối ưu tiêu đề blog
Trong phần quản trị Cài đặt > Cơ bản
- Độ dài < 65 kí tự
- Chứa từ khóa chính cần SEO

Capture.jpg

2: Tối ưu thẻ mô tả

Trong phần quản trị Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm > Bật mô tả cho blog
- Thẻ mô tả có độ dài <150 kí tự
- Chứa từ 2-3 từ khóa
- Nội dung ngắn gọn , xúc tích

Capture1.jpg

3 : Tối ưu file robots.txt cho blogspot
File robots.txt có tác dụng để các bộ máy tìm kiếm quản lý index nội dung của website bạn.
b1: Vào quản trị blog
b2:Cài đặt
b3:Tùy chọn tìm kiếm
b4:Chọn "Robots.txt tùy chỉnh" >> "Bật nội dung robots.txt tùy chỉnh"
b5:Coppy đoạn mã chuẩn file robots vào và lưu thay đổi

Capture3.jpg

Code chuẩn robots.txt cho blogspot


Code:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html
Sitemap:http://http://thammyvienphuongthuy.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=UPDATED
( thay địa chỉ blog trên thành blog của bạn
Hướng dẫn sử dụng file robots.txt

Chặn 1 thư mục và mọi thứ nằm trong nó
Disallow: /search
Chặn 1 trang lưu trữ
Disallow: *archive.html

Chủ đề có liên quan: