Chào các bạn,
Mình tìm mãi chẳng thấy nhiều danh bạ để đăng ký cho web của mình (Không tạo bằng wordpress nên mình không muốn đăng lên đây), có một vài danh bạ cho đăng ký nhưng không thấy đăng web của mình. Vì vậy mình quyết định làm một danh bạ để mọi người đăng lên tạo thêm backlink cho mọi người. Các bạn vào đây để đăng ký nhé vnintern.com

Chủ đề có liên quan: