Ở nhiều và tìm hiểu nhiều chỗ, thấy rằng có rất nhiều bạn nghĩ PR tốt cho SEO nhưng có bạn lại ngược lại thích PA, DA hay vệ tinh hơn.
Thực ra mình nghĩ 3 cái trên đều quan trọng nhưng vấn đề cái nào quan trọng hơn thì mình cũng không chắc chắn. Nhưng bản thân mình đề cao vệ tinh hơn. Nếu mình có domain vệ tinh tốt mạnh nó có thể chứa cả hai yếu tố còn lại là tốt nhất. Từ chính những trang vệ tinh này là nơi đặt backlink tốt cho site chính của mình. Không biết các bạn nghĩ như nào?

Chủ đề có liên quan: