Với nhiều SEO, việc nghiên cứu từ khóa thường bắt đầu và kết thúc với Google AdWords Keyword Planner. Nhưng tôi tin rằng chúng ta cần phải đi sâu hơn để kết quả được tối ưu.
Bạn có thể đã đọc bài viết của Rand Fishkin của Moz, trong đó ông nhấn mạnh rằng, các nhà marketing cần phải tạo ra nội dung tốt hơn 10 lần so với các kết quả đang ở vị trí top đầu trong SERPs.Điều này tôi cũng đã nghĩ đến - chúng ta không chỉ tạo ra nội dung tốt hơn 10 lần so với đối thủ cạnh tranh mà chúng ta cần phải bước vào cuộc chơi với tất cả các khía cạnh SEO, chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu.

Bạn có thể nghiên cứu từ khóa với công cụ Google Keyword Planner hoặc với bất kỳ công cụ khác mà bạn thích. Nếu bạn muốn nhìn thấy kết quả, bạn cần phải làm việc nhiều hơn nữa. Thay vào đó, để tăng khả năng thành công với các từ khóa bạn cần phải đi sâu vào nghiên cứu từ khóa.

Một cải tiến mới về nghiên cứu từ khóa

Bắt đầu nghiên cứu từ khóa bằng cách vào Google Keyword Planner để đưa ra một vài ý tưởng, xác định những từ khóa có liên quan và khối lượng tìm kiếm. Tôi cho rằng đây là những gì mà mọi người quan tâm.

Hôm nay tôi sẽ giúp bạn có thể làm để cải thiện khả năng thành công bằng cách trả lời các câu hỏi sau.

Ý định người dùng là gì và trả lời Google như thế nào?

Kiểm tra ý định từ khóa bằng cách thực hiện một tìm kiếm cho mỗi cụm từ để xem xét những nội dung được trả về. Google thích nhiều loại nội dung cho mỗi truy vấn và có hiểu biết về dữ liệu theo định hướng của những người đang tìm kiếm nội dung của bạn dựa trên các từ khóa.

Tôi sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ sử dụng các truy vấn liên quan đến acoustic guitars để cho phép bạn nhìn thấy sự khác biệt giữa nội dung và kết quả. Một tìm kiếm về sản phẩm liên quan như “Fender FA 100” trong trang sản phẩm trên các trang thương mại điện tử, hầu hết các trang có tính năng đánh giá sản phẩm và thêm bài viết và đánh giá video.

Một tìm kiếm rộng hơn liên quan đến việc sản xuất acoustic guitars trong bài viết này. Việc truy vấn nhiều thông tin, chẳng hạn như “how to play bar chords” hoặc “how to tune an acoustic guitar” nhận được câu trả lời từ Google Quick Answers.Ngoài ra, bạn hãy quan sát lại các bài viết để xem các thông tin khác được cung cấp là gì và những truy vấn được yêu cầu bên ngoài là gì. Điều này có thể giúp bạn tìm từ khóa khác để nhắm mục tiêu và cũng chắc chắn rằng bạn đang bao phủ những thứ cần thiết để xếp hạng.

Các trang nhận liên kết như thế nào?

Khi bạn đã có ý tưởng về những gì cần phải xếp hạng, hãy xem xét việc làm thế nào để nhận được các liên kết. Xem lại các thước đo cạnh tranh bao gồm Page Authority, Domain Authority, số liên kết và việc kết nối đến các domain gốc để có được ý tưởng tốt hơn về những gì sẽ xếp hạng (Moz Chrome extension có thể làm điều này một cách dễ dàng).

Đánh giá các liên kết đến các trang khác để xem các mô hình. Với một cái nhìn nhanh vào một số truy vấn được đề cập ở trên, tôi nhận thấy một vài trang web chỉ có các liên kết được tạo ra thông qua comment spam.

Trang web khác thì chỉ có một vài liên kết từ blog guitar-related hoặc các site về giáo dục. Có khả năng bạn sẽ tìm thấy các nhà xuất bản liên kết với nhiều hơn một đối thủ cạnh tranh. Đây là những mục tiêu lớn để tiếp cận. Đánh giá lại các trang web mà bạn đang xem xét việc tiếp cận với những ý tưởng nội dung của bạn để bắt đầu một mối quan hệ mà có thể hữu ích trong quá trình lập kế hoạch nội dung thông qua việc xuất bản và quảng bá.

Bạn sẽ tạo những gì?

Tại thời điểm này, bạn đã nắm vững về các từ khóa cạnh tranh mà bạn muốn xếp hạng và những loại nội dung nào thường được xếp hạng. Nếu chỉ tập trung vào nội dung thôi thì chưa đủ, bạn cần phải tiến hành nghiên cứu từ khóa, mặc dù nó mất nhiều thời gian nhưng chắc chắn nó sẽ cải thiện kết quả của bạn.

Không chỉ có vậy, nó không những sẽ giúp cho chiến dịch từ khóa của bạn mà còn giúp bạn nhận ra những mô hình từ khóa không phù hợp mà bạn đang tiếp cận. Bạn cũng sẽ tìm thấy những kiến thức cần thiết trước khi bắt đầu tạo nội dung, thay vì phải thay đổi hướng đi trước hoặc sau khi một số công việc đã được thực hiện.

Ghi nguồn


PHP Code:

www.thegioiseo.com

Chủ đề có liên quan: