Mình nghe nhiều cao thủ nói việc seo chỉ cần tối ưu onpage thì cũng đã lên được page 2. Không biết là có pro nào liệt kê cho hết được các chỉ số onpage để tối ưu xong là có từ khóa page 2 được không ạ?