Đầu tiên là bình tĩnh và đừng làm gì một cách cẩu thả hoặc mang tính tình thế. Code WP phát sinh các URL có thể xảy ra do có sai sót nào đó.
Trong Google Webmaster Tool, các link 404 sẽ có phần thông tin về URL được liên kết từ đâu về. Bạn mở tab này và kiểm tra xem đoạn URL này được đặt ở chỗ nào, có thể có liên quan đến plugin hoặc giao diện (bảo anh code ảnh kiểm tra). Nếu lỗi phát sinh do code thì đè ra mà sửa thôi.

Trong trường hợp không thể sửa lỗi trên code, vẫn phải bình tĩnh, tự tin mới chiến thắng được

Bạn không thể ngăn chặn được chuyện hàng ngàn URL mới được sinh ra thì việc bạn có thể làm là ngăn chặn Google Index nó. Việc đầu tiên là thiết lập trang 404 cho WP và đặt thuộc tính noindex cho nó. Tuy nhiên đây chỉ là việc tạm thời, tiếp theo bạn tìm hiểu quy luật phát sinh hàng ngàn trang 404 đó là gì (tôi có thể chắn chắn nó có quy luật - vấn đề là bạn phải tìm ra) sau đó chặn nó lại bằng robots.txt hoặc .htaccess dựa trên quy luật đó.

Còn chặn từng URL chỉ là biện pháp tình thế và bạn không thể khai báo hàng ngàn URL.