Hiện tại trang mình cũng đã có vị trí ổn định ở bảng xếp hạng, nhưng mình muốn seo các từ khóa con nữa nhưng lại không đủ thời gian và sức để mở rộng thêm diễn đàn. Vì vậy mình có ý này, mình sẽ seo tất cả các từ khóa con vào trang chủ, thay vì cho các catory. Vì trang chủ mạnh hơn nên sẽ lên nhanh hơn.
Liệu như vậy có phải cách hay không? Và liệu có lên được không? Thời gian khoảng bao lâu với các từ khóa con và từ khóa dài?

Chủ đề có liên quan: