sơ đồ website
Sitemap (sơ đồ website) là danh sách địa chỉ các trang web trên một website. Đây là cách giúp robot tìm kiếm và truy cập nhanh đến các trang web. Trường hợp robot không thể tự tìm ra các trang web trên website của bạn thì việc tạo và gửi sitemap sẽ đảm bảo rằng robot tìm thấy các trang đó.

Trên mỗi website có 2 loại sitemap:


html và xml sitemap trong seo

• Sitemap HTML: là 1 trang thông thường, để liệt kê, sắp xếp các trang web quan trọng trên website, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung mong muốn. Ví dụ: sitemap.html


sitemap html

• Sitemap XML: dành cho robot, là file sitemap.xml đặt ở thư mục gốc của website.


sitemap xml dành cho robot

Sitemap XML được xây dựng dựa trên chuẩn ngôn ngữ đánh dấu XML (eXtensible Markup Language). Định dạng XML giúp cho dữ liệu được chia sẻ dễ dàng giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet.

Định dạng của file Sitemap XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<--Mỗi URL sẽ bao gồm những thông tin và định dạng như dưới đây: —>
<url>
<loc>http://url-địa-chỉ-bài-viết</Ioc>
<lastmod>2014-01-01</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

</urlset>

Trong đó:

• <loc> (location): khai báo địa chỉ đầy đủ của trang web.
• <lastmod>: thời điểm cập nhật gần nhất của trang web: Năm-Tháng-Ngày.
• <changefreq>: khai báo tần suất cập nhật nội dung của trang: Always, Hourly, Daily, Weekly, Monthly,... Đây là hướng dẫn của bạn dành cho robot. Nó không tác động đến đến tần suất robot quay trở lại trang web của bạn.
• <priority>: mức độ ưu tiên của trang web so với các trang khác trên website, nó có giá trị từ 0.0 (ít quan trọng) đến 1.0 (rất quan trọng), giá trị mặc định là 0.5.

Bạn cần biết rằng các máy tìm kiếm giới hạn về kích thước sitemap. Kích thước tối đa của sitemap là: 50.000 URLs và 10MB dung lượng file chưa nén. Các website lớn thường có nhiều sitemap. Khi đó, mỗi file sitemap có thể liên kết tới file khác bằng dòng lệnh theo mẫu sitemap: http:// tenwebsite.com/ten-file-sitemap.xml

Cách tạo và đăng ký sitemap XML


cách tạo và đăng ký sitemap xml

Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo file sitemap.xml bằng công cụ miễn phí trên Internet, sau đó đăng ký với công cụ tìm kiểm Google
.
Bước 1 : Truy cập vào xml-sitemaps.com và tạo file sitemap.xml

Thời gian xử lý tùy theo số lượng bài viết. Khi chạy xong bạn sẽ nhận được danh sách các file sitemap, bạn bấm vào file: sitemap.xml đề tải về máy tính. Lưu ý: công cụ này chỉ cho phép tạo miễn phí tối đa 500 URL.

Bước 2 : Chỉnh sửa và đưa lên website

Bạn sử dụng chương trình soạn thảo văn bản Notepad để mở file sitemap.xml, có thể đặt lại các thông số Priority cho các URL theo ý bạn, hoặc có thể xóa bớt những URL không quan trọng. Sau đó, bạn (hoặc nhờ người quản trị web hosting) đẩy file lên thư mục gốc của website; Ví dụ: http:// tenwebsite.com/sitemap. xml.

Bước 3 : Thông báo với Google biết sơ đồ website của bạn bằng cách truy cập vào công cụ Google Webmaster Tool hoặc dùng ping sitemap tại http:// www . pingsitemap. com.

Nếu không có bước số 3 thì khi truy cập vào website, robot sẽ tìm file sitemap.xml ở thư mục gốc của website. Bạn có thể sử dụng nhiều file sitemap với tên gọi khác nhau trên một website. Để robot tìm thấy những file sitemap này, bạn có thể khai báo trong file robots.txt hoặc ping trực tiếp file sitemap tới Google.

Chủ đề có liên quan: