Cùng nghiền ngẫm tiếp phần 2 nhé mọi người
Schema Markup Rating
Schema Rating được sử dụng chủ yếu trên các trang web thương mại điện tử nhưng cũng có thể được sử dụng cho một trang web kinh doanh địa phương, chẳng hạn như một nhà hàng. Khi một item có nhiều rating sẽ tạo ra một đánh giá tổng hợp, bạn sẽ muốn sử dụng schema AggregateRating.

(Lưu ý: Google cho rằng bạn sử dụng mô hình 5 điểm, với 1 là tồi nhất và 5 là tốt nhất. Nếu bạn sử dụng bất cứ điều gì khác ngoài khoảng này, bạn sẽ cần phải chỉ ra sự đánh giá cao nhất có thể với thuộc tính “bestRating”). Những markup này sẽ giúp tạo ra tỷ lệ rich snippets trong SERPs.

Ví dụ (sử dụng microdata)


PHP Code:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Thing">
<h2 itemprop="name"> Super Book </h2>
<div itemprop="description">Ultra interesting. Super impressive.</div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
<div>Book rating:
<span itemprop="ratingValue">9</span>
<meta itemprop="bestRating" content="10"/>
<meta itemprop="worstRating" content="1"/>
based on <span itemprop="ratingCount">20</span> ratings
</div>
</div>
</div>

Google Resource Page: Enabling Rich Snippets for Reviews and Ratings
Các nhà xuất bản site

Schema Markup Article

Nếu bạn là một nhà xuất bản website, schema NewsArticle hoặc BlogPosting là được khuyến cáo (chọn một trong hai tùy thuộc vào site/nội dung của bạn).

Tận dụng các đánh dấu phù hợp có thể giúp nội dung của bạn xuất hiện trong Google News và các bài viết sâu sắc được khuyến cáo.

Các thuộc tính bắt buộc:

- Headline.
- Image
- DatePublished.

Ví dụ (sử dụng JSON-LD)


PHP Code:

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Article",
"headline": "Emmys 2015: The 5 categories we're most excited to see",
"image": "http://rack.1.mshcdn.com/media/ZgkyMDE1LzA5LzIwLzQ0L2YyOGFiZmM5NmNkLmQ5ZjgxLmpwZw pwCXRodW1iCTEyMDB4NjI3IwplCWpwZw/418b1a9e/940/f28abfc9-6cd9-217b-8bc7-fd48dd3621a9_MM714-21.jpg", "keywords": ["television","emmys","uncategorized","entertainmen t","tv","emmys-2015"],
"datePublished": "2015-09-20T13:39:38Z",
"articleSection": "entertainment",
"creator": "Sandra Gonzalez",
"author": "Sandra Gonzalez",
"articleBody": "The 2015 Emmy Awards are upon us, and while television's biggest night has in several years etc....",
"mainEntityOfPage": "True" } </script>

Google Resource Page: Enabling Rich Snippets for Articles.
Các site doanh nghiệp địa phương

Schema Markup Local Business

Bạn có thể tận dụng schema markup LocalBusiness và PostalAddress để tác động đến danh sách địa phương của bạn. Đánh dấu này có thể được sử dụng để chỉ ra địa chỉ vật lý, giờ mở cửa, các loại hình thanh toán được chấp nhận và nhiều hơn nữa.

(Lưu ý: Hãy nhớ rằng cũng có schema industry-specific, chẳng hạn như AutomotiveBusiness, SelfStorage, travelAgency và nhiều hơn nữa.)


PHP Code:

<img has-border size-full wp-image-231163″ src=”http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/09/local-schema-markup.jpg” alt=”Local Business Schema Markup” width=”1036″ height=”674″ />

Ví dụ (sử dụng microdata)

PHP Code:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness">
<h1 itemprop="name">Elite SEM</h1>
<p itemprop="descripton">A performance-driven digital marketing agency.</p>
<p>Open: <time itemprop="openingHours" datetime="Mo-Fi 09:00-17:00">Monday-Friday 9am-5pm</time></p>
<p>Phone: <span itemprop="telephone" content="+16463502789">646-350-2789</span></p>
<address itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress" itemprop="address">
<span itemprop="streetAddress">142 W 36th St, Fl 11</span>
<span itemprop="addressLocality">New York</span>,
<span itemprop="addressRegion">NY</span> <span itemprop="postalCode">10018</span>
</address>
</div>

Resource Pages:
- LocalBusiness (trên Schema.org).
- Schema.org examples for location pages (trên Google).

Các site sự kiện

Schema Markup event

Markup Event có thể được sử dụng cho các trang chuyên tổ chức sự kiện, buổi hòa nhạc, liên hoan nghệ thuật để tạo ra rich snippets.


Ví dụ (sử dụng JSON-LD)


PHP Code:

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "MusicEvent",
"name": "AC/DC",
"image": "http://s1.ticketm.net/tm/en-us/dbimages/199365a.jpg",
"startDate": "2015-09-25T19:45:00-07:00",
"url": "http://www.ticketmaster.com/acdc-san-francisco-california-09-25-2015/event/1C004E43C5D25EDC?artistid=1170951&majorcatid=10001 &minorcatid=200",
"location" : {
"@type": "Place",
"name": "AT&T Park",
"sameAs": "http://www.ticketmaster.com/AT-T-Park-tickets-San-Francisco/venue/229585",
"address" : {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
"addressLocality":"San Francisco",
"addressRegion":"CA",
"postalCode":"94107",
"addressCountry":"US"
}
},
"offers" : {
"@type" : "Offer",
"url":"http://www.ticketmaster.com/acdc-san-francisco-california-09-25-2015/event/1C004E43C5D25EDC?artistid=1170951&majorcatid=10001 &minorcatid=200"
}
} </script>

Google Resource Page: Kích hoạt Rich Snippets cho các sự kiện.
Lưu ý: bạn cũng có thể thúc đẩy các sự kiện trong Knowledge Graph của Google, lấy thêm thông tin ở đây: Danh sách các sự kiện của bạn trong Knowledge Graph.

Các site công thức nấu ăn

Schema Markup Recipe

Các website công thức nấu ăn có thể tận dụng schema markup Recipe để kích hoạt công thức rich snippets.


Các thuộc tính bắt buộc: thuộc tính bắt buộc chỉ là "name" nhưng Google lưu ý rằng rich-snippets chỉ được hiển thị cho công thức nấu ăn mà bao gồm ít nhất 2 trong số các thuộc tính sau:

- Ít nhất một trong prepTime, cookTime, totalTime hoặc ingredients.
- Image.
- NutritionInformation.
- Review.

Ví dụ (sử dụng microdata)


PHP Code:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Recipe">
<link itemprop="url" href="http://allrecipes.com/recipe/12682/apple-pie-by-grandma-ople/" />
<meta itemprop="mainEntityOfPage" content="True" />
<img src="http://images.media-allrecipes.com/userphotos/720x405/736203.jpg" alt="Apple Pie by Grandma Ople" title="Apple Pie by Grandma Ople" itemprop="image" />
<h1 itemprop="name">Apple Pie by Grandma Ople</h1>
<div itemprop="description">"This was my grandmother's apple pie recipe. I have never seen another one quite like it. It will always be my favorite and has won me several first place prizes in local competitions. I hope it becomes one of your favorites as well!"</div> Prep Time: <time itemprop="prepTime" datetime="PT30M">30 min</time> Cook Time: <time itemprop="cookTime" datetime="PT1H">1 hour</time> Total Time: <time itemprop="totalTime" datetime="PT1H30M">1 hour 30 min</time> Yield: <span itemprop="recipeYield">1 9" pie (8 servings)</span>
Ingredients:
<span itemprop="
ingredients">1 recipe pastry for a 9 inch double crust pie</span>
<span itemprop="ingredients">1/2 cup unsalted butter</span>
<span itemprop="ingredients">3 tablespoons all-purpose flour</span>
<span itemprop="ingredients">1/4 cup water</span>
<span itemprop="ingredients">1/2 cup white sugar</span>
<span itemprop="ingredients">1/2 cup packed brown sugar</span>
<span itemprop="ingredients">8 Granny Smith apples - peeled, cored and sliced</span>
<ol itemprop="
recipeInstructions">
<li>Preheat oven to 425 degrees F (220 degrees C).</li>
<li>Melt the butter in a saucepan. Stir in flour to form a paste.</li>
...

</ol>
</div>

Google Resource Page: Enabling Rich Snippets for Recipes.
Các site cá nhân

Schema Markup Person

Markup Person có thể được tận dụng để ảnh hưởng đến kết quả Knowledge Graph về một cá nhân.


Ví dụ từ BenKirshner. com


PHP Code:

<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person">
<meta itemprop="gender" content="Male">
<meta itemprop="birthDate" content="March 21, 1978">
<meta itemprop="spouse" content="Rebecca Kirshner">
<meta itemprop="parent" content="Jack Kirshner">
<meta itemprop="jobTitle" content="CEO of Elite SEM and Coffeeforless">
<meta itemprop="email" content="ben@elitesem.com">
<meta itemprop="url" content="http://www.benkirshner.com">
<meta itemprop="memberOf" content="Young President's Organization">
<meta itemprop="memberOf" content="SEMPO">
<meta itemprop="image" content="http://www.benkirshner.com/resources/Ben-Kirshner.jpg">
<span itemprop="name">
<link itemprop="sameAs" href="https://www.wikidata.org/wiki/Q19753495">
<link itemprop="sameAs" href="https://www.freebase.com/m/011n3f_r">
<link itemprop="sameAs" href="https://www.youtube.com/channel/UCIHSn0i6CRIk9Fyby2LZ3yw">
<link itemprop="sameAs" href="https://www.linkedin.com/pub/ben-kirshner/0/799/87">
<link itemprop="sameAs" href="https://twitter.com/benkirshner">
<link itemprop="sameAs" href="https://plus.google.com/+BenKirshner1/">Ben Kirshner</span> is the CEO of Elite SEM Inc. and Coffeeforless.com...
</div>

Resource Page: Person (trên Schema.org)
Bạn nên sử dụng nguồn tài nguyên dưới đây để theo dõi và kiểm tra Schema và Structured Data Markup của bạn.

- Structured Data Testing Tool.
- Structured Data Markup Report trong Google Search Console.

Lưu ý rằng site của bạn có thể nhận được hình phạt nếu bạn không làm theo hướng dẫn của Google đối với Structured Data.

Ghi nguồn


PHP Code:

www.thegioiseo.com

Chủ đề có liên quan: