Paid Search & Display
Paid Search và Display là 2 nguồn traffic quảng cáo chính được mặc định trong Google Analytics với Paid Search là traffic đến từ các kết quả quảng cáo của các search engines như Google, Bing, Yahoo và Display là traffic từ các banner quảng cáo của Google Display Network hay các ad networks khác. Một số vấn đề về số liệu có thể thường gặp với 2 nguồn traffic này:

1. Khác biệt về số giữa Google Analytics và các hệ thống quảng cáo

Nếu có so sánh bạn sẽ thấy chỉ số đo đạc về số clicks hoặc số conversion giữa Google Analytics và các hệ thống quảng cáo khác thường lúc nào cũng khác nhau, ngay cả Adwords cũng không ngoại lệ. Điều này đôi khi gây khó khăn cho người làm quảng cáo vì không biết chỉ số nào là đúng và vì sao lại phát sinh sự khác biệt như vậy. Sự khác biệt về dữ liệu này thường đến từ sự khác nhau trong cơ cấu tracking của Google Analytics và các hệ thống quảng cáo. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ đạo:

- Clicks và sessions là 2 chỉ số khác nhau: các hệ thống quảng cáo thường tính clicks, trong khi Google Analytics lại tính theo sessions. Ví dụ một sessions trong vòng 10 phút của 1 người có thể bao gồm 2 clicks. Adwords có thể ghi nhận 2 clicks nhưng Google Analytics thì chỉ ghi nhận 1 session thôi.

- Cơ chế tracking: Google Analytics thường dựa vào last click để attribute một conversion, trong khi đó thì Adwords và các hệ thống quảng cáo thường sử dụng cookies để xác định một conversion. Ví dụ nếu 1 người click vào banner GDN sau đó lại vào website bằng organic search sau đó mới thực hiện hành vi mua hàng thì lúc này Google Analytics sẽ tính conversion đó cho organic search trong khi đó Adwords lại sẽ tính conversion đó cho GDN.

- Filter clicks: mỗi hệ thống có một cách để filter và chống trùng lặp các clicks khác nhau dựa vào mật độ clicks, IPs, cookies hoặc các yếu tố khác nhau nên cũng có thể dẫn đến sự khác biệt.

- Độ dài ngắn khác nhau trong thời hạn của cookie cũng có thể ảnh hưởng đến sự khác biệt thông số giữa 2 hệ thống.Khác nhau về số liệu của 2 hệ thống thường đến từ sự khác nhau về cơ cấu tracking ​

Giải pháp

Không có cách nào để loại bỏ sự khác biệt về số liệu trong cả 2 hệ thống. Giải pháp thường thấy là lựa chọn một hạn mức khác biệt tối đa hợp lý giữa Google Analytics và các kênh quảng cáo để thống nhất trước khi chạy để tránh vấn đề về thanh toán sau khi kết thúc chiến dịch (nếu làm việc với bên thứ 3).

2. Một số traffic quảng cáo có thể bị lọt vào referral, direct

Các traffic quảng cáo paid search và display đôi khi có khả năng sẽ bị gán vào nguồn như referral hoặc direct với lý do tương tự như organic search: mất referrer (lý do tại sao referrer bị mất chúng ta sẽ có câu trả lời bên dưới) hoặc do do code tracking UTM bị thiếu, sai.Paid search lẫn display bị lẫn trong nguồn referral​

Giải pháp

Nếu chạy Adwords thì kết nối Adwords với Google Analytics và kích hoạt tính năng auto-tagging, với các kênh quảng cáo khác thì sử dụng URL Builder để gắn code tracking đầy đủ tất cả các đường links quảng cáo dẫn đến website. Lưu ý giải pháp này chỉ giảm thiểu tình trạng trên chứ không giải quyết dứt điểm được.

Referral

Referral về bản chất chứa tất cả những traffic đến từ những domains khác với website đang được đo lường. Do đó trong referral sẽ chứa các nguồn traffic sau: các kênh quảng cáo như banners trên các website, links trên các website khác, các kênh mạng xã hội, emails, bộ máy tìm kiếm và đôi khi traffic đến từ chính các trang trong website của bạn.Referral lẫn lộn rất nhiều nguồn trong đó​

1. Traffic từ các trang mạng xã hội

Mạng xã hội ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong việc mang traffic đến website của bạn và ắt hẳn bạn sẽ muốn phân tích các chỉ số của traffic từ mạng xã hội một cách riêng lẽ. Nhưng hiện nay traffic từ các mạng xã hội nếu không được gắn code tracking một cách đầy đủ thì sẽ vẫn mặc định vào kênh referral hoặc đôi khi direct. Google hiện đang cố gắng phân loại các social traffic tốt hơn tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo được.

Giải pháp

Các links từ các mạng xã hội về website nên được gắn code tracking đầy đủ để có thể dễ tracking hơn. Một số công cụ quản trị mạng xã hội như Hootsuite có tính năng gắn code tracking tất cả các links một cách tự động khi schedule nội dung.

Vào phần Social Settings để add các nguồn Social vào và giúp Google phân loại tốt hơn.Thiết lập các kênh social để giúp Google Analytics phân kênh hiệu quả hơn​

2. Traffic từ email trên trình duyệt

Traffic từ email mở ra từ trình duyệt như GMail, Yahoo, Hotmail, v.v… mặc định đều sẽ nằm trong phần referral dù rằng có thể bạn sẽ muốn track các nguồn traffic email này một cách riêng biệt.

Giải pháp

Gắn code tracking cho tất cả các link tới website trong các email để đảm bảo tracking cho traffic từ nguồn này. Một số công cụ gửi email của hãng thứ 3 như MailChimp, BenchmarkEmail có hỗ trợ tự động gắn các tracking code cho các links này.

3. Self-referral

Đôi khi bạn sẽ thấy traffic từ chính domain của mình nằm trong phần referral. Rõ ràng là có gì đó không đúng vì thực chất referral chỉ chứa các URLs từ các domain khác đến website của bạn chứ không được chứa traffic từ các trang trong domain. Việc này có thể khiến cho dữ liệu referral của bạn bị không chính xác. Trường hợp này này thường xảy ra khi:

a. Javascript redirect: nếu bạn vừa migrate website và sử dụng Javascript để redirect domain cũ sang domain mới thì có khả năng sẽ gây ra self-referral.

b. Google Analytics cookies bị mất: nếu vì lý do gì đó mà Google Analytics cookies bị mất trong quá trình chuyển dịch giữa các trang cũng có thể gây ra tình trạng self-referral.

c. Cross-domain: nếu website có nhiều sub-domain ví dụ như abc.com có 1.abc.com và 2.abc.com thì bạn sẽ thấy các sub-domains này xuất hiện trong referral.

Giải pháp

Tất cả các vấn đề trên đa phần đều có cách để giải quyết:

a. Thay vì sử dụng Javascript Redirect thì sử dụng server-side redirect (301) sẽ tốt hơn.

b. Tìm hiểu nguyên nhân xem tại trang nào Google Analytics cookies lại bị mất và tại sao bằng cách vào Behavior > Site Content > Landing Pages và filter source bằng secondary dimension để tìm ra trang đó và kiếm cách giải quyết.

c. Thiết lập cross-domain tracking để tracking traffic dễ dàng giữa các domain với nhau. Hướng dẫn nếu xài Google Tag Manager và nếu không xài Google Tag Manager. Không đơn giản, nhưng cần phải làm.

Direct

Nếu bạn nghĩ rằng các kênh kia là đã lộn xộn thì chắc có lẽ bạn chưa biết bên trong direct có gì. Direct traffic không chỉ là khi người dùng gõ vào địa chỉ website mà còn bao gồm tất cả các nguồn traffic khác mà Google Analytics không xác định rõ nguồn gốc:Câu hỏi lớn trên đầu nhân loại, direct traffic chứa thứ gì trong đó?​

1. Traffic từ các trang mạng xã hội

Như đã nói ở bên trên, một phần traffic từ các mạng xã hội cũng có thể bị gộp vào trong mảng direct nếu như các vì lý do gì đó referrer bị mất khi click từ mạng xã hội qua website.

Giải pháp

Chưa có giải pháp nào triệt để vì từ phía bạn có thể add tracking code đầy đủ cho các post trên mạng xã hội của bạn nhưng bạn không thể bắt tất cả followers, fans và những người khác làm như vậy.

2. Traffic từ các ứng dụng mobile

Các click từ các ứng dụng mobile sẽ được đưa vào dạng direct nếu không gắn tracking code đầy đủ. Một phần traffic từ ứng dụng mobile cũng sẽ bị đưa vào direct vì mất referrer.

Giải pháp

Tương tự như social, chưa có giải pháp triệt để vì dù ứng dụng của bạn có được tag tracking code đầy đủ thì không đảm bảo clicks từ các ứng dụng khác cũng sẽ như vậy.

3. Traffic từ các email clients như Outlook

Các links trong các email client như Outlook hoặc Thunderbird nếu được bấm vào sẽ vào phần direct traffic nếu không được tag tracking code đầy đủ.

Giải pháp

Tag tracking code đầy đủ cho các links trong email template.

4. Traffic offline ví dụ như pdf, powerpoint và word docs

Các links trong các documents offline như pdf, powerpoint và file words cũng thường là một phần trong mớ direct traffic.

Giải pháp

Nếu các files đó thuộc quyền của bạn thì nên tag một cách đầy đủ các links với tracking code.

5. Sai campaign code

Các tracking code nếu vì lý do gì đó mà sai (gõ sai, gõ nhầm) sẽ khiến Google Analytics không nhận diện được và các traffic đó cũng sẽ bị đưa vào direct traffic.

Giải pháp

Đừng sai sót khi tạo tracking code. Sử dụng URL Builder để đảm bảo chính xác.

6. Code Google Analytics bị thiếu

Nếu vì lý do gì đó một trang trên website của bạn bị thiếu mất tag Google Analytics thì những traffic đến trang đó và từ trang đó đi các trang khác sẽ bị xem là direct.

Giải pháp

Đảm bảo tất cả các trang đều có tracking code. Có thể dùng ứng dụng như Screaming Frog SEO Spider để check tất cả các trang xem có bị thiếu code hay không.

7. Traffic từ chính bạn

Có thể bạn không nghĩ đến nhưng traffic từ chính team của bạn, công ty của bạn đôi khi cũng có thể gây ảnh hưởng đến mức độ chính xác của nguồn direct. Nếu công ty bạn có 500 người và mỗi ngày mỗi người vào website của bạn một vài lần thì cũng có thể phần nào gây ra sự không chính xác về thông số. Việc này về lâu dài cho thể khiến các thông số của bạn bị chệch đi nhiều.

Giải pháp

Lọc bỏ các traffic đến từ các IPs của mạng công ty. Vào Account > All Filters và tạo new filters để lọc traffic đến từ 1 IPs nào đó. Nếu công ty có nhiều IPs thì phải tạo 1 filter cho mỗi IP đó.


Lọc các IPs internal của công ty để data chính xác hơn​
Nếu bạn có gì muốn góp ý, hãy để bên dưới comment.