Một bài viết được đăng lên facebook chỉ đạt chuản khi bao gồm cả tiêu đề + ảnh + đoạn mô tả ngăn gọn.
Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp, khi bạn add liên kết vào thì không hiển thị ảnh, thậm chí không hiển thị phần chỉnh sửa mô tả. Vậy có cách nào để chỉnh sử được điều đó.

Rất đơn giản, nhóm phát triển facebook là một kho các ứng dụng facebook trong đó có công cụ để bẻ gãy các lỗi Url không thể load ảnh lên facebook.

Đầu tiên hãy coppy Url bạn cần đưa lên facebook. Sau đó truy cập vào Facebook developer

Trong Tools & Support chọn Url Debugger và add Url vừa coppy vào ô và nhấn Debug.

Nếu hiển thị như thế này có nghĩa là bạn không thể tải link kèm ảnh, mô tả ngắn lên Page.

Nhấn tiếp Fetch new scrape information cho đến khi hiển thị như sau là ok

Sau đó tiến hành add liên kết lên Facebook và chỉnh sửa

Nhấn nút Đăng là bạn đã có một bài đăng đẹp theo ý muốn trên facebook.Chủ đề có liên quan: